Denge Kurdi

Şeker piyasası nişasta bazlı şeker lobisine bırakılmamalı

BirGün/Ankara696 sayılı KHK kapsamında Şeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kapatıldı. Buna göre, başka işleme gerek kalmaksızın kapatılan Şeker Kurumu’nun görev ve sorumlulukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aktarıldı. Şeker kotalarının tespiti, denetim, iç fiyat, arz-talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak şeker ticaretine ilişkin kuralları Tarım Bakanlığı belirleyecek.Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Nişasta bazlı şeker (NBŞ) üreticileri yıllardır şeker kotalarının kaldırılarak serbest piyasa koşullarının geçerli olmasını istiyorlar. 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre, NBŞ için ülke toplam şeker kotasının yüzde 10’u kadar kota tahsis ediliyor. Bakanlar Kurulu bu oranı, yüzde 50’sine kadar artırıp eksiltebiliyor. Bu lobi o kadar güçlü ki Bakanlar Kurulu iradesini NBŞ kotasını artırma yönünde kullanmıştır” ifadelerini kaydetti. Halk sağlığı olumsuz etkilenebilirTarım Bakanlığı’nın şeker üretiminde maliyetlerini düşürmek için pancar tarımını desteklenmesi gerektiğine değinen Sarıbal, şunları ifade etti: “Şeker kotalarını tespit ederken NBŞ lobisinin yörüngesine girmemelidir. NBŞ kotalarının artırılmasını durdurmalı ve AB kota seviyelerine uygun hale getirmelidir. Bilindiği gibi AB’de NBŞ kotasının toplam şeker kotasına oranı yüzde 5 civarındadır.Öte yandan 696 sayılı KHK ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) da kapatılarak tütün ve alkolün üretimi, iç ve dış ticaretine ilişkin çalışmaları yürütme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, tütün ve alkol zararlarının önlenmesi ve kontrolüne ilişkin yetkiler ise Sağlık Bakanlığına aktarıldı. TAPDK kapatılması ile yeni bir dönem başladı. Asıl amacının Türkiye’de tütün ve sigara piyasasını çokuluslu şirketlere açarak sigara tüketim alışkanlığını yaygınlaştırmak olan TAPDK’nın kapatılması ile doğacak yasal boşluk nedeniyle piyasanın başıboş kalmasına ve halk sağlığının bundan olumsuz etkilenmesine izin verilmemelidir.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir